We play the music of Astor Piazzolla

Ilja Zeljenka – Pesnička z Ziegelfeldu

Cyklus Nová hudba – NH3

Utorok 28.2.2012
Malá sála SF

Categories:

 
Ďalšie ukážky
 
CD ALEA
ALEA a Martin Babjak – Oj, mame, šlog mich ništ!
B&W photo from Robo