We play the music of Astor Piazzolla

Ilja Zeljenka – Pesnička z Ziegelfeldu

Cyklus Nová hudba – NH3

Utorok 28.2.2012
Malá sála SF

Categories:

 
Ďalšie ukážky
 
Nahrávame nové CD s Martinom Babjakom
Libertango na Bass Fest 2014
B&W photo from Robo