We play the music of Astor Piazzolla

Ilja Zeljenka – Pesnička z Ziegelfeldu

Cyklus Nová hudba – NH3

Utorok 28.2.2012
Malá sála SF

Categories:

 
Ďalšie ukážky
 
Nové CD Alea – Oy, mame, shlog mikh nisht!
Skúšame
Ilja Zeljenka – Pesnička z Ziegelfeldu