We play the music of Astor Piazzolla

O nás

alea-band-onas

Súbor vznikol začiatkom roka 2001. Venuje sa najmä interpretácii hudby Astora Piazzollu. Pre súbor boli vytvorené i diela súčasných slovenských autorov (Zeljenka, Burlas, Zagar, Piaček, Iršai). V roku 2008 vydal súbor profilové CD vo vydavateľstve Pavlík Records.

Boris LENKO – akordeón, bandoneón
Daniel BURANOVSKÝ – klavír
Stanislav PALÚCH – husle
Ján KRIGOVSKÝ – kontrabas


Boris Lenko

študoval na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1988 pôsobí ako pedagóg akordeónovej hry na VŠMU. Je laureátom viacerých domácich interpretačných súťaží. V roku 1987 získal dve I. ceny na medzinárodnej súťaži akordeonistov grand Prix v Andrezieux- Boutheone vo Francúzsku a to v kategórii sólovej hry a v kategórii akordeónového dua. V interpretácii sa zameriava najmä na uvádzanie pôvodnej akordeónovej tvorby autorov 20. storočia. Okrem vystúpení na domácich koncertných pódiách hosťoval v Rusku, Ukrajine, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku a i. Je členom súboru Požoň sentimentál a VENI, Triango, Chasidic Songs, After Phurikane..


Daniel Buranovský

po absolvovaní Konzervatória v Žiline študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdií sa úspešne zúčastňoval národných klavírnych súťaží. Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov v Španielsku a absolvoval študijný pobyt na Sibeliovej akadémii v Helsinkách. Vystupuje na klavírnych recitáloch a komorných koncertoch doma i v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Anglicko, Holandsko, Poľsko, Taliansko, Vietnam, Južná Kórea a i.). Nahráva pre hudobné vydavateľstvá, Slovenský rozhlas a televíziu. Je vyhľadávaným komorným partnerom našich popredných vokálnych umelcov a spolupracuje s mladým talentovaným huslistom Daliborom Karvayom. V sezóne 1999-2000 pôsobil ako hosťujúci profesor na Catholic University of Taegu Hyosung v Južnej Kórei. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na VŠMU v Bratislave.


Stanislav Palúch

absolvoval Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde študoval pod pedagogickým vedením Prof. Bohdana Warchala. Je laureátom súťaží slovenských konzervatórií. Absolvoval interpretačné kurzy u renomovaných pedagógov a interpretov (Grač, Perenyi, Lysy, Jelínek). Aktívne sa venuje komornej hudbe, ako aj hudbe iných žánrov (jazz, folklór, new acoustic).


Ján Krigovský

“Je vyhľadávaným kontrabasistom predovšetkým v súboroch autentickej interpretácie, ako aj v súboroch pre súčasnú, ľudovú a experimentálnu hudbu, a to pre jeho hráčsku zručnosť, muzikalitu a kvalitu zvukového prejavu. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou.”

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II)

Centrom záujmu Jána Krigovského je interpretácia komornej a sólovej tvorby ako aj orchestrálna hra. Ako komorný hráč spolupracuje s mnohými súbormi, predovšetkým so súbormi špecializujúcimi sa na starú hudbu: Wiener Accademie (Martin Haselböck), Ars Antiqua Austria (Gunar Letzbor), La Cetra Basel (Ciara Banchini), Capriccio Basel, Freitags Accademie Bern, Royal Orquestra Catalunia (Jordi Savall), Collegium Marianum Praha (Jana Semerádová), Collegium 1704 Praha (Václav Luks), La Fioritta Basel, Freiburg Barock Orchester, medzinárodné združenie Octet Ampion (získal 1. cenu na súťaži klasicistických nástrojov v Holandsku, 2003) a s domácim zoskupením pre súčasnú hudbu Alea (ved. Boris Lenko). Jeho umeleckými partnermi boli o. i. Bohdan Warchal, Ewald Danel, Peter Zajíček, Miloš Valent, Alexander Jablokov – vn; Jozef Podhoranský – vc, Magdaléna Kožená – ms, a dirigentské osobnosti Claudio Abbado, Serge Baudo, Jordi Savall, René Jacobs, Sigiswald Kuijken a ďalší.
Sólisticky spolupracoval s domácimi telesami Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Musica aeterna a s mnohými zahraničnými, ako napr. L´Orfeo v Linci, Capriccio Basel, Konzerthaus Viedeň a Musikverrein Viedeň. V priebehu štúdia a po jeho ukončení pôsobil v početných orchestroch a súboroch na Slovensku (ŠF Košice, Št. divadlo Košice, Komorná opera Bratislava, SĽUK, ŠKO Žilina, SND Bratislava, Musica aeterna a ď.).
Ján Krigovský sa predstavil sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných festivaloch domácich (BHS, Dni starej hudby Bratislava a Košice, Košická hudobná jar, Melos-Étos) a zahraničných (Pražská hudobná jar, Wiener Festspielwochen, Salzburger Festspielwochen, Festspielwochen in München, ďalej na festivaloch starej hudby v Taliansku (Cremona, Rím, Pizza), Rakúsku (Linc, Innsbruck), Švajčiarsku (Basel, Zürich, Bern), Nemecku (Berlín, Bonn, Frankfurt, Strassburg, Schwetzingen), Holandsku (Amsterdam, Den Haag) a v Španielsku (Barcelona)). Pedagogicky je aktívny nepretržite už od štúdia na VŠMU. Vyučoval na konzervatóriu v Žiline (1994 – 1996) a na súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch (1996 – 2001). Od roku 2000 pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2002 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ako komorný hráč nahrával pre slovenský, český, nemecký (CPO, WDR, NDR, ZDF), rakúsky (ORF, ORF1, Institut fur Tyroler Musikforschung Innsbruck) a francúzsky (Pan Clasic, Arcana) rozhlas a televíziu. Koncertne sa venuje tiež hre na husle, píšťalky, cimbal, klavír a spevu.