Skúšame

Pred koncertom seriózne skúšame :)
Photo: Robert Ragan